Ekonomi

Vergi Torba Yasa Teklifi İş Dünyası ile Paylaşıldı!

Vergi düzenlemelerine ilişkin hazırlanan torba yasa teklifi, iş dünyası temsilcileri ile paylaşıldı ve görüşlerine başvuruldu.

Ekonomim.com’daki habere göre, teklifte asgari vergi düzenlemeleri öne çıkıyor. Türkiye’deki şirketlere Asgari Kurumlar Vergisi getiriliyor. Kurumlar Vergisi; indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10’u olarak hesaplanan asgari vergiden veya beyan edilen hasılatın yüzde 2’si matrah kabul edilerek yüzde 10 olarak hesaplanan asgari verginin yüksek olanından az olamayacak.

Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari kazanç mükellefleri ile serbest meslek kazançlarına Asgari Gelir Vergisi geliyor. Ticari ve serbest meslek mükelleflerinin yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri vergiye tabi kazançlarının hasılatlarının yüzde 5’inden az olması halinde, aradaki fark üzerinden tarifeye göre vergi hesaplanacak.

Doktor, avukat, diş hekimi gibi serbest meslek kazancı elde edenlerden hasılat kontrolü ve beyanları ile hasılat kontrolleri sırasında elde edilen verilere göre tespit edilen kazançları arasında yüzde 20’den fazla fark bulunması halinde izah istenecek ve izahı yeterli görülmeyenlere hasılat tespitlerine göre belirlenen kazanç üzerinden tarhiyat yapılacak.

Çok uluslu şirketlere Küresel Asgari Kurumlar Vergisi uygulanacak ve verginin oranı yüzde 15 olarak belirlendi.

Gayrimenkullerle ilgili birçok düzenleme yer alırken, bazı öneriler teklifte yer bulamadı. Konut kira istisnası ve tapuda gerçek bedele geçiş gibi düzenlemeler teklife giremedi.

Borsa kazanç vergisi konusu ise sonbahara bırakıldı. Ancak GYO ve GYF’lere kurumlar vergisi istisnasının devamı için yüzde 50 temettü dağıtma zorunluluğu getiriliyor. Diğer önemli düzenlemeler arasında hisse senetlerinde elde tutma süresinin 2 yıldan 5 yıla çıkarılması, iştirak hissesi satış kazancı ve KDV istisnalarının kaldırılması yer alıyor.

Diğer taraftan, serbest bölgelere sağlanan kazanç istisnası ihracatla sınırlandırılacak ve özel usulsüzlük cezalarında artış yapılacak. Uzlaşma sayesinde sadece cezalarda uzlaşma olacak, vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılacak.

Özel usulsüzlük cezalarıyla ilgili bazı önemli kısımlar şu şekilde:
-Kayıt dışı faaliyet gösterenlere artırılmış cezalar getirilecek.
-Başkasına ait pos cihazlarını kullananlara ceza kesilecek.
-IBAN’ları kullananlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
-Fatura düzenlemeyenlere ceza verilecek.
-Vergi Usul Kanunu’na aykırı hareket edenlere özel cezalar getirilecek.
-Ödemelerde banka ve finans kurumu yükümlülüklerine uymayanlara ceza verilecek.
-Kira ödemelerinde usulsüzlük tespit edilmesi durumunda ceza uygulanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu