Gündem

Ulaştırma Sektöründe Yeni Düzenlemeler Kabul Edildi!

Ulaştırma sektöründe yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanuna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz ve iç sular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere ilişkin ücretleri tespit ve denetleme yetkisine sahip olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz yetki alanlarında, suyollarında ve iç sularda kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin ücretlerini ve limanlarda demirleyen gemilerin demirleme ücretlerini belirleyecek. Ücret tarifesi, geminin seferi, demirde kalma süresi, aylık veya yıllık ödemeler gibi unsurlar göz önünde bulundurularak belirlenecek.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri kamu yararı ve seyir emniyeti gözetilerek yürütülecek. Gerçek veya tüzel kişilerin hizmetlerinin mevzuata uygunluğu ve sürekliliği Bakanlık tarafından denetlenecek.

Limanlardaki kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden elde edilen gelirlerin belirli bir oranı bölge liman başkanlıklarına pay olarak ayrılacak. Bu pay oranları deniz alanlarındaki trafik yoğunluğuna göre ayarlanabilecek.

Havalimanlarına yönelik olarak da düzenlemeler getirilen kanunda, devlet ormanları içinde havaalanlarına izin verilebileceği ve izin alanı içinde bazı tesislerin kurulabileceği belirtiliyor. Ayrıca, yolcuların zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin yanı sıra lojistik, kargo tesisleri de izin verilecek.

Genel bütçe kapsamındaki idareler ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tesislerden herhangi bir bedel alınmayacak. Havaalanı içinde yer alan tesislerin yap-işlet-devret modeliyle yapılması halinde izin sahibinin talebi üzerine yüklenici şirket adına belirli ödemeler yapılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu