Sağlık

Sağlıkta Bölgesel Eşitsizlik Artıyor!

Ülkede sağlık kurumlarına başvuran hasta sayısı artarken, hekim dağılımındaki bölgesel eşitsizlik dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Urfa, Bingöl, Bitlis, Muş, Siirt, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır, Mardin, Batman illerinde bin kişiye düşen hekim sayısı 1 olarak yer almakta, hatta bazı illerde uzman hekimlerin 1 bile olmadığı görülmektedir. Hastane sayıları ve yatak sayılarındaki eşitsizlik de yine bu bölgelerde fazladır. Sağlık emekçileri bu durumu, çalışma şartlarından kaynaklı olduğunu belirtmektedir.

Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllığı’na göre; bin kişiye düşen hekim sayısının en yüksek olduğu il Ankara’dır, 4 hekim ile. Bu ili İstanbul, İzmir, Eskişehir, Isparta, Trabzon ve Edirne takip etmektedir. Diğer yandan Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’in pek çok kentinde bin kişiye 2 hekim düşmektedir. Ancak Doğu ve Güneydoğu illerinde bu oran sadece 1’dir. Benzer bir durum hastane sayıları için de geçerli olup, İstanbul en fazla hastaneye sahip ilken, Kilis, Ardahan ve Iğdır en az hastaneye sahip illerdir.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Veysi Ülgen, bölgede hekim sayısının azaldığını ve hekim göçünün önemli bir faktör olduğunu belirtmektedir. Özellikle mezun olan hekimlerin, bölgede çalışmaktansa yurtdışına gitmeyi tercih ettiği ifade edilmektedir. Ayrıca, hastane idarecilerinin baskısı, ekonomik sorunlar ve sağlıkta yaşanan şiddetin de bu durumu etkilediği vurgulanmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya, sağlıktaki bölgesel eşitsizliğin derinleştiğini ifade etmektedir. Hekim eksikliği ve hastane dağılımındaki dengesizliklerin önemli sorunlar olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, şehir hastaneleri ve özel hastane dağılımının eşitsizliği artırdığı ve sağlık emek göçüyle hastaların sağlık hizmeti almak için göç ettiği dile getirilmektedir.

Son olarak, TÜİK verilerine göre; 2023 yılında enfeksiyon ve parazit kaynaklı ölüm sayısının arttığı belirtilmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu artışın nedenlerini izole edilmeler ve aşı karşıtlığı olarak açıklamaktadır. Bu durum, yeni pandemilere hazır olunması gerektiği uyarısını beraberinde getirmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu