Gündem

Adalılar Revize İmar Planına İtiraz Ediyor

İstanbul Adalar’da yurttaşların tepkileri sonucu revize edilen imar planlarına Ada halkı itiraz etti. Adalılar yaptıkları çağrıyla dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul’da bulunan İl Müdürlüğü’nde toplandı. İtiraz dilekçelerini sunan Adalılar, “Adalar’ı korumayan Revize İmar Planı’na Adalılar’dan itiraz” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Adalar ilçesi için hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarına ilçe sakinleri ve meslek örgütleri itiraz etmiş, iptal davaları açılmıştı. Bugün yeniden revize edilerek askıya çıkarılan imar planlarına Adalılar itiraz etti. Adalılar, ilçede yapılaşmayı ve afet risklerini arttıracak bir plan yerine, Adalar’ı doğal, tarihi ve kültürel dokusu içinde gerçekten koruyacak bir imar planı yapılmasını istiyor.

Adalılar, yaptıkları itirazlarında daha önceki itiraz gerekçelerine önem verilmediği, katılım sürecinin işletilmediğini anımsatırken askıdaki planda, “Adalar’ın doğal, kültürel, mimari özelliklerinin dikkate alınmadığı ve turizm-ticaret eksenli yapılaşma” öngörüldüğü belirtildi. Önceki plana en önemli itiraz gerekçelerinden birinin, ÇŞB tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgesi” ilan edilen Adalar’da, kıyıların imar planı dışında bırakılması olduğu belirtilirken revize edilerek yeniden askıya çıkarılan planlarda bunun devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, “imar planında Adalar’ın kıyısı olmayan, Tavşan Adası, Yassıada, Sivriada’nın koruma dışında bırakıldığı bir bölge gibi gösterilmesine karşı çıkıyor. Deniz hayatının korunacağı, ormanların yapılaşmaya açılmayacağı, kıyılara erişimin kesilmediği bir koruma planı hazırlanması gerektiğine işaret ediyorlar.

Adalılar, itirazların dikkate alınarak sorunların giderildiği bir imar planının bir an önce hazırlanmasını belirtti. Açıklamada son olarak, mevcut plan, ulaşım planı ve ziyaretçi yönetim planı yapılmadan hazırlanmış. Daha önceki planların da iptaline neden olan bu eksikliğin giderilmesi, fay hattına çok yakın olan Adalar’da deprem gibi afet risklerinin, jeoloji ve ekoloji bilgilerinin imar planında mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Plan kararlarına dayanak oluşturacağı belirtilen ‘Kentsel Tasarım Rehberi’, imar planıyla birlikte sunulmamış. Adalar’daki kültürel miras envanteri tamamlanmamış ve ilçenin çoğulcu yapısı gözetilmemiş, kimi tarihi ve dinî yapılara planda yer verilmediği gibi, kimilerinin yanına eğlence tesisi kurulması öngörülmüş. UNESCO Dünya Mirası listesine aday bölgede çok önemli tarihi yapıları ve yerleşimin genel dokusunu koruyacak ilkeler belirtilmemiş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu